Par Mums

 

Par Mākslinieku
Oļegs Auzers – makslinieks, sudraba meistars, pirmas Baltijas Juveliermakslas koledžas dibinatajs,Baltijas Juvelieru Asociacijas prezidents – dzimis 1950.gada Riga. Jau sešu gadu vecuma tapis nakama makslas guru pirmais makslas darbs – koka burinieks. Olegs Auzers vispusigi apguvis sudrabkala aroda nianses – gan sakuma macoties no pieredzejušiem vecmeistariem juvelierizstradajumu darbnica, gan turpinot slipet savu talantu Maskavas lietiškas makslas instituta. Nopietna aizraušanas ar austrumu medicinu un filozofiju bagatinajusi makslinieka vertibu skalu, kas atspogulojas vina darbos.”Neviens nevar but labaks skolotajs ka apkarteja vide, jo tur ir viss – gan krasu salikums un toni, gan kompozicija un proporcijas”, ta savus uzskatus pauž O.Auzers. Jau kopš septindesmitajiem gadiem par makslinieka sirdslietu kluvusi jaunas sudrabkalu paaudzes apmaciba.1991.gada vinš nodibinaja “Auzera juvelieru makslas koledžu”. Šai laika tapa daudz monumentalu darbu. 2001. gada raditais 128cm augstais un 20 kg smagais auglu trauks bija pirmais darbs atjaunotaja Melngalvju nama kolekcija. Olega Auzera darbus ka Latvijas valsts reprezentativas davanas sanemuši M.Olbraite, Dž.Bušs, karaliene Elizabete II, princis Carlzs, Romas pavests Benedikts XVI u.c. slavenibas.