27/03/2014

Pasaules Dievnams

„Nākotnes pils 3001„ ideja slēpjas mūsdienu cilvēku dabiskā tieksmē izdzīvot.
Pašreizējā sabiedrībā pastāv valodu barjeras, reliģisko uzskatu neiecietība, egoisms, cietsirdība, kas šķeļ un apdraud mūsu bērnus. Taču galvenais faktors, kas liek šaubīties par rītdienas izdzīvošanu ir zems ētikas un morāles stāvoklis. Cilvēku neapdraud ne ekonomikas lejupslīde, ne kara draudi, ne arī pārapdzīvotība. Tieši cilvēka zemā garīgā attīstība neļauj dzīvot viņam saskaņā ar savu sirdsapziņu un apkārtējo vidi.
Nemiers, bailes par rītdienu, ekonomiskā atkarība veicina viņā agresijas simptomus pret citiem. Antagonisms un bailes ir pamat emocija, kas slēpta aiz sociālās laipnības maskas. Ar mazvērtības kompleksu sirgstošiem cilvēkiem korupcija ir kā pašizpausme. Alkoholisms un narkomānija ir aizsegs noziegumam. Pasaulē nostiprinās mantu kults. Jo straujāks tehniskais progress, jo zemāks ētiskais stāvoklis. Garīgā attīstība nav savienojama ar materiālo labumu uzkrāšanu.
Kultūra un māksla ir pabērnu lomā. Lai gan vienīgais, kas var noturēt virs „ūdens”, ir cilvēku spēja uztvert estētisko un viņa nodarbošanās ar mākslu.
Tādēļ šī sudraba pils ir simbols nākotnes izdzīvošanai. Lai mūsu bērni varētu dzīvot uz šīs planētas, reliģiskām konfesijām, valodām, rasu dažādībai ir jābūt tikai kā katras tautas kultūras mantojumam. Augsta tikumība un tūkstošiem gadu pārbaudītas pamatvērtības kļūs par katra cilvēka neatņemamu sastāvdaļu.

Materiāls: Ag 925
Izmēri: 150 x 60 x 55cm
Svars: 30000 grami